Välkommen till Bergslagsgården

Bergslagsgården startade sin verksamhet i februari 1969 och har utvecklat en psykosocial behandlingsmodell som syftar till att långsiktigt rehabilitera människor med en psykiatrisk sjukdomsbild. Rehabiliteringen bygger på olika steg i en vårdkedja, från en intensiv omvårdnad i enhetens huvudbyggnad via en gruppbostad till boende i egna lägenheter. Målet med rehabiliteringen är att vårdtagarna skall utveckla basala psykosociala funktioner för att kunna leva ett mer självständigt liv på sin hemort. För de vårdtagare som stannar upp i utvecklingen finns möjligheten för ett mer permanent boende, med avpassade omvårdnadsinsatser för att upprätthålla en god livskvalitet.