Aktiviteter och sysselsättning

Eftersom alla har olika förutsättningar och behov har Bergslagsgården ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättningar för att alla vårdtagare ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull vardag.

Utsikten
Varje vardag erbjuds daglig aktivitet på mötesplatsen Utsikten utifrån ett varierat schema, som exempelvis gemensamma promenader, nutidsorientering, frågesport, studiecirklar, Wiispel, filmvisning, spel, samtalsgrupper. Här finns alltid personal och gemenskap att tillgå.

Drivhuset
För en mer strukturerad sysselsättning finns Drivhuset där tillverknings av stallströ och verkstadstrasor tillverkas i olika stationer. Utförd sysselsättning belönas utifrån teckenekonomi eller belöning enligt överenskommelse.

Individuell färdighetsträning
Utefter intresse, målsättning eller arbetsterapeuts funktionsbedömning sker individuell färdighetsträning som planeras in med individuellt veckoschema. Det kan handla om matlagning, inköp, städning, bank-ärenden som utförs med mer eller mindre stöd av personal för att bibehålla eller utveckla förmågan till ett självständigt liv.

Arbetsträning och ansvarsområde
Möjligheter till arbetsträning och ansvarsområde upprättas individuellt genom att skapa arbetsuppgifter inom ramen för den ordinarie verksamheten och önskemål. Detta kan vara ett eget ansvarsområde eller i grupp tillsammans med personal eller vaktmästare. Detta planeras in med individuellt veckoschema och kan innefatta trädgårdsarbete, snickeri, köksgöromål, återbrukshantering.

Gruppaktiviteter eller färdighetsträning tillsammans med andra
För att utveckla färdigheter i gemenskap med andra finns möjlighet att exempelvis delta i mat eller baklag, samtalsgrupp, syjunta, bokcirkel, historiekunskap.

Rekreation
Gemensamma resor och utflykter sker regelbundet till exempelvis bowlinghall, restauranger, minigolfbana, nöjesparker eller sevärdheter. Handlingsresor erbjuds varje vecka. Om det finns intresse av fiske finns det tillgång till båt för att nyttja närheten till sjön och om det finns intresse för djur finns möjlighet till hundpromenader samt att besöka stall. För att bibehålla och utveckla sociala funktioner sker individuella resor med personal som exempelvis besök till anhöriga, fritidsresor, bank- och postärenden, klädinköp eller restaurangbesök.

Friskvård
I nära anslutning till huvudbyggnaden finns tillgång till ett välutrustat gym där det finns valmöjlighet att träna styrketräning, cirkelträning, konditionsträning enskilt eller i grupp. I anslutning till gymmet finns en bastu. Bergslagsgården har utomhuspool som är öppen på sommaren och under vinterhalvåret besöker vi simhall (varmbad) varje vecka. Massage finns att tillgå av utbildad personal i massagerummet.

Boenderåd
Bergslagsgården värnar om vårdtagarnas delaktighet och för att möjliggöra detta sker boenderåd på Utsikten en gång i månaden i syfte att vårdtagarna ska kunna utrycka åsikter och önskemål om allt som rör verksamheten.