Boendeformer

Då varje individ har en varierande funktionsnivå och behov av stöd i sin vardag har Bergslagsgården olika boendeformer att tillgå. Det finns rum i varierande storlek i huvudbyggnaden för de med större omvårdnadsbehov. Det är i huvudbyggnaden personalen utgår från och det är även här maten tillagas och serveras i den gemensamma matsalen.

I nära anslutning till huvudbyggnaden finns det rum och lägenheter med kokvrå eller kök, här finns även den gemensamma mötesplatsen Utsikten och gymmet m.m.

En bit avsides huvudbyggnaden (ca. 300 meter) ligger en gruppbostad där det finns personal på plats dag och kvällstid.

Nära gruppboendet finns det även träningslägenheter insprängda i ett lugnt radhusområde som passar vårdtagare som har ett mindre omvårdnadsbehov.

I alla boendeformer finns det eget badrum samt tillgång till kokvrå eller kök. På Bergslagsgården ser vi boendemiljön som en viktig del av välmående och därför upprätthåller vi god standard i alla boendeformer och trevlig kringliggande miljö.