Integritetspolicy

GDPR integritetspolicy hemsida

På hemsidans kontakformulär krävs inga uppgifter för att använda formuläret så du kan vara helt anonym om du så önskar. För önskat svar på din fråga eller åsikt om så önskas måste giltig e-mail adress skrivas in. Formuläret skickas till Sebastian Ericsson och formulärets uppgifter och meddelande sparas så länge det behövs för att avsluta ärendet/frågan.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.

Hur används dina personuppgifter?
Bergslagsgården är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som görs när du besöker hemsidan och utnyttjar Bergslagsgårdens tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem AB, org. nr. 556141-5760, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Bergslagsgården. Bergslagsgården använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att kunna återkomma i din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas. Du har även möjlighet att vara helt anonym.

Vem skyddar dina personuppgifter?
Bergslagsgården har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Bergslagsgården på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Bergslagsgården har registrerade om dig. Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Bergslagsgården kan ha mot dig.
För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Bergslagsgården. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen samt indirekt mäter användarstatistik. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.